June 29 Spectral Perspectives, Amsterdam

An immersive evening with music, light, sound, aroma and taste.
(Nederlands onderaan)

June 29, 18:00-23:00
Broedplaats de Lely, Schipluidenlaan 12, 1062 HE Amsterdam
Entrance fee 12 euro online, 15 euro on the door.
Get your tickets now!
Take your pillow or a mat for extra comfort.

 

The team of artists will include
RaagMala Suite on the lowered frequency 432HZfeat.
ODO7 in aroma mix

Mark Van Tongeren, challenge the boundaries of voice and language;
Dr. Goldfinger soundmanipulation and field recordings;
Sarod by Avi presents sarod;
Vladimir Grafov immersive lightscapes;
Marynka Nicolai-Krylova instant music;
Ogentroost, flower cuisine as a joy for the eye and tongue;
+ t.b.a.


Imagine yourself deepening in a lucid dream, where all your senses are enhanced, where you reflect on them, juggle and play with them. Where you experience the synesthetic qualities of senses by hearing the light and smelling the music. Where you transform yourself by conducting senses and emotional responses while enjoying aesthetic stimuli.

By common knowledge, human perception relies on hearing, taste, smell, vision and touch. We will put this simplistic statement into a subtler empirical context that we call Spectral Perspective. During the event we’ll be carefully combining aesthetic elements of music, sound, light, taste, smell and space to induce a broad spectrum of emotional and mental states.

Our approach is based on the belief that all our receptors sense waves of various frequencies, just like we see the colours or hear timbres. The senses of different frequencies will intervene and interfere with each other; they will resonate and phase.

The senses are given to us to orientate better within our reality. They form our reality and consequently they form us. The more our senses are developed the more prolific a vision of reality we can grasp.

Senses are the instruments of our perception, why not be the master or at least a friend of them? Just like a Kung Fu master listening to the sound of reality in the trilling of a dewdrop on the edge of the leaf.

#raga #432HZ #ODO7 #RaagMalaSuite #Lely #MarkVanTongeren

An international group of Amsterdam-based artists will each provide a certain range of the spectrum. We will integrate the architectonic elements of the building into the concept of the evening with dymamic light instalation, while using the unique acoustic qualities of the space.

 

special cakes made with edible flowers by Ogentroost

met taart gemaakt van eetbare door Ogentroost

 

NEDERLANDS

SPECTRAL PERSPECTIVES
Een indrukwekkende avond met muziek, licht, geluid, geur en smaak.

29 Juni, 18:00-23:00
Broedplaats de Lely, Schipluidenlaan 12, 1062 HE Amsterdam
Toegang 12 euro online, 15 euro aan de deur.
Koop je kaartjes hier.
Neem een kussen of matje mee voor extra comfort!

De artiesten:

RaagMala Suite op de verlaagde frequentie 432HZ feat. ODO7 in aroma mix;
Mark Van Tongeren, de grenzen van stem en taal uitdagend;
Dr. Goldfinger geluidsmanipulatie en veldopnamen;
Vladimir Grafov onderdompelende lightscapes;
Marynka Nicolai-Krylova instant muziek;
Sarod by Avi, introductie van sarod, Indiase luit;
Ogentroost; Bloemenkeuken vreugde voor het oog en de tong.

Stel je voor dat je helemaal opgaat in een heldere droom, waarin je zintuigen op scherp staan, waarin je nadenkt over je eigen waarnemingen, ermee jongleert en speelt. Waarin je de kruisbestuivende gaven van jouw zintuigen ervaart door licht te horen en muziek te ruiken. Waar je jezelf laat meevoeren door de gewaarwordingen en emotionele reacties, terwijl je geniet van de esthetische prikkels.

Het is algemeen bekend, dat menselijke waarneming berust op gehoor, smaak, geur, zicht en tastzin. We zetten deze simplistische uitspraak in een subtielere empirische context die we “Spectral Perspective” noemen.

Tijdens het evenement combineren we esthetische elementen van muziek, geluid, licht, smaak, geur en ruimte voor het opwekken van een breed spectrum aan emotionele en mentale gemoedstoestanden.

Onze aanpak is gebaseerd op de overtuiging, dat onze receptoren golven van verschillende frequenties gewaarworden, waardoor we verschil in kleuren kunnen zien of verschil in timbres kunnen horen. De waarnemingen van verschillende frequenties zullen op elkaar ingrijpen en met elkaar interfereren; zij zullen gaan resoneren en faseren.

Zintuigen zijn ons gegeven zodat wij ons beter kunnen oriënteren in onze realiteit. Ze vormen onze realiteit en daaruit volgend vormen ze ons. Hoe beter onze zintuigen zijn ontwikkeld, des te rijker we een beeld van de werkelijkheid kunnen vatten.

Zintuigen zijn de instrumenten van je perceptie! Waarom niet de meester of althans een vriend van hen zijn?
Net zoals een Kung-Fu Meester die de werkelijkheid hoort door te luisteren naar de trillingen van een dauwdruppel op de rand van een blad…

Een internationale groep in Amsterdam wonende artiesten zullen ieder een deel van het spectrum leveren. Zij zullen de architectonische elementen van het gebouw integreren in het concept van de avond met dynamische lichteffecten en gebruikmakend van de unieke akoestieke eigenschappen van de ruimte.

 

 

Photo of a previous RaagMala event (‘ligconcert’/lie-down-concert).